ZIMA W SZKOLE 2020!

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z przystąpieniem do akcji „Zima w szkole” na terenie szkoły w czasie ferii zimowych – w I tygodniu ferii będą prowadzone zajęcia dla dzieci.(27.01.2020 – 31.01.2020 ) Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dzieci na zajęcia w czasie ferii, proszeni są o zgłoszenie się do wychowawcy  świetlicy. Zajęcia będą prowadzić […]