Samorząd Uczniowski

Niniejszym oświadczam, iż w wyniku wyborów przeprowadzonych dnia 01.10.2021 r. został wyłoniony Samorząd Uczniowski w składzie : Robert Sikora – Przewodniczący Małgorzata Mikietyńska – Zastępca Przewodniczącego Helena Wolak – Sekretarz  Gratulujemy wybranym i życzymy samych sukcesów w roku szkolnym 2021/2022.