Samorząd Uczniowski

Niniejszym oświadczam, iż w wyniku wyborów przeprowadzonych dnia 01.10.2021 r. został wyłoniony Samorząd Uczniowski w składzie :

Robert Sikora – Przewodniczący

Małgorzata Mikietyńska – Zastępca Przewodniczącego

Helena Wolak – Sekretarz 

Gratulujemy wybranym i życzymy samych sukcesów w roku szkolnym 2021/2022.

Post Author: admin