Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony przez zgromadzenie ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania Ziemi. Z tej okazji Samorząd Uczniowski posadził kilka drzew na terenie szkoły, a cześć uczniów i nauczycieli tego dnia ubrała się na zielono ???

Post Author: admin