Uczniowie kl. 3b w Podziemiach Rynku Krakowskiego

Spacerując uliczkami Krakowa nie zawsze mamy świadomość, że dzięki pracy archeologów możemy przeżyć podróż w czasie.  Przechodząc przez kurtynę z pary wodnej przesłaniającą wejście do muzeum, wkraczamy w zupełnie inną rzeczywistość. 

W Muzeum Rynku Podziemnego możemy oglądać świetnie zachowane fragmenty XIV-wiecznych brukowanych dróg, relikty budowli (domów, warsztatów, kramów), pozostałości średniowiecznego systemu wodociągów, przedmioty codziennego użytku oraz ponad 200 XI-wiecznych pochówków. Dzięki  niezwykłym odkryciom archeolodzy  stworzyli  wystawę Śladem europejskiej tożsamości Krakowa

Mogliśmy wtopić się w tłum zwykłych mieszkańców Krakowa – kupców i rzemieślników. Poznać troski, radości i warunki materialne ich codziennego życia.

Post Author: admin