UBEZPIECZENIE UCZNIA

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły są ubezpieczeni w ramach NNW w Towarzystwie Ubezpieczeniowym COMPENSA

Nr polisy: polisa typ 184 nr 001090778
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW: 20.000 zł
Opcje dodatkowe w ramach ubezpieczenia:
– zwrot kosztów leczenia;
– dzienne świadczenie szpitalne;
– zwrot kosztów rehabilitacji;
– zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego w wyniku NW;
– BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI;
– wyczynowe uprawianie sportu w ramach zakresu ubezpieczenia.

Procedura zgłaszania szkód:
Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna Prawnego) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania komisji lekarskiej).
Formy zgłoszenia szkody:
• Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody Start | Internetowe zgłoszenie szkody – Compensa ZGŁOSZENIE – komfortowe narzędzie online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze;
• Infolinii Compensa Kontakt – 22 501 61 00 (poniedziałek – sobota w godzinach 7:00 – 20:00);
• drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl)