Wymagania Edukacyjne

KLASY 1-3

Wymagania edukacyjne kl. 1

Edukacja polonistyczna kl. 3

J. angielski kl. 1-3

Religia kl. 1 

Religia kl. 3

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy 2

Ocenianie w klasach 1-3

KLASY 4-8

J. polski kl. 4

J. polski kl. 5

J. polski kl. 6

J. polski kl. 7

J. polski kl. 8

J. angielski

J. niemiecki

Historia kl. 4-8

Muzyka

Plastyka

Fizyka kl. 7

Fizyka kl. 8

Chemia kl. 7

Chemia kl. 8

Biologia kl. 5

Biologia kl. 6

Biologia kl. 7

Biologia kl. 8

Przyroda kl. 4

Geografia kl. 5

Geografia kl. 6

Geografia kl. 7

Geografia kl. 8

Technika

Matematyka kl. 4

Matematyka kl. 5

Matematyka kl. 6

Matematyka kl. 7

Matematyka kl. 8

Matematyka

Informatyka kl. 4

Informatyka kl. 5

Informatyka kl. 6

Informatyka kl. 7 

Informatyka kl. 8 

Edukacja dla bezpieczeństwa 8

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie fizyczne

Religia kl. 4

Religia kl. 5

Religia kl. 6

Religia kl. 7

Religia kl. 8

Kryteria ogólne dla uczniów z dysleksją – j. polski

Wymagania na poszczególne stopnie w klasyfikacji semestralnej i rocznej z przyrody