Procedury

SEMESTRALNY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

WRZESIEŃ:

 1. Spotkanie organizacyjne  i zebranie chętnych uczniów.
 2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.
 3. Przystąpienie do akcji zbierania plastikowych nakrętek.
 4. Założenie Klubu Młodych UNICEF, włączenie się do działań „Dobroczynna Jesień”.

PAŹDZIERNIK:

 1. Włączenie się do akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
 2. Wykonanie książeczek dotykowych dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.
 3. Włączenie się do akcji „Pełna Miska Dla Zwierzaka” zbieranie karmy dla lokatorów schroniska.
 4. Działania Klubu Młodych UNICEF „Przyjazny Klimat W Szkole”.

LISTOPAD:

 1. Kontynuowanie akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
 2. Włączenie się do akcji edukacyjnej dotyczącej Międzyanarodowego Dnia Praw Dziecka- Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
 3. Przygotowanie kartek świątecznych i przekazanie ich wybranym instytucjom.
 4. Działania Klubu Młodych UNICEF „Prawa Dziecka”.

GRUDZIEŃ:

 1. Włączenie się do akcji Unicef „Wszystkie Kolory Świata”.
 2. Pomoc przy organizacji Kiermaszu Świątecznego.
 3. Kontynuowanie akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
 4. Działania Klubu Młodych UNICEF „Czas na prezenty dla Afryki”

W tym roku szkolnym koordynatorzy chcieliby mocniej zaangażować uczniów do samodzialnych działań i inicjatyw w ramach Klubu UNICEF. Młodzież działając w szkole i społeczności lokalnej będzie realizowała potrzebę zaangażowania społecznego i pomocy innym. Aktywności te dadzą młodym ludziom możliwość współpracowania w grupie i zwrócenia uwagi na tematy ważne z perspektywy społecznej. Uczniowie należący do Klubu Młodych UNICEF zoobowiązują się przez cały rok szkolny aktywnie działać i realizować harmonogram działań.

Dlaczego chcemy zaangażować młodzież do samodzialnych działań?:

– chcemy aby głos młodych był słyszany i wysłuchany;

– młodzi ludzie interesują się tym, co dzieje się na świecie, chcą uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji;

-zaangażowanie od najmłodszych lat w akcje pomocowe pozwala rozwijać postawę solidarności, otwartości, zaangażowania społecznego;