Lato w szkole 2015

SPRAWOZDANIE Z PÓŁKOLONII LETNIEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 138

IM. POLSKICH WOJSK LOTNICZYCH W KRAKOWIE

„LATO W SZKOLE 2015”

 

W czasie wakacji w 2015r. w naszej szkole podstawowej nr 138 zostały zorganizowane od 29 czerwca do 24 lipca 2015r. cztery turnusy półkolonii. Uczestniczyło w nim 33 dzieci. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach wiekowych. Półkolonia była pod hasłem „Lato w szkole 2015”. Prowadzone zajęcia miały charakter profilaktyczno - ekologiczno – sportowy. Poszerzały wiedzę dzieci o otaczającym świecie, uczyły różnych form bezpiecznego i twórczego spędzania wolnego czasu, przybliżyły atrakcje turystyczne oraz dorobek kulturowy naszego miasta i regionu.

Celem zajęć było między innymi:

-stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu,

- pogadanki nt. norm i zasad zachowania się na półkoloniach (BHP), w czasie podróży oraz w miejscach publicznych,

- kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw,

- stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego,

- rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji,

- poznawanie najbliższej okolicy – wycieczki turystyczne,

- rozwijanie własnych zainteresowań z wybranej dziedziny,

- rozbudzenie wyobraźni, rozwój talentu, integracja, nawiązanie przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnej prawidłowej,

- komunikacji oraz kontaktu z nowo poznanymi rówieśnikami,

- poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie,

- poszerzenie umiejętności językowych i informatycznych.

 

 I TYDZIEŃ – 29.06. – 03.07.2015.

W pierwszym tygodniu półkolonii uczniowie zostali zapoznani z regulaminem i harmonogramem, który został przygotowany przez wychowawców. Dzieci uczestniczyły w grach integracyjnych, zabawach i rozgrywkach sportowych w sali gimnastycznej i boisku sportowym. Prace plastyczne, które wykonywały dzieci, ubogaciły salę świetlicową, w której braliśmy udział w zajęciach. Byli na spacerze po okolicy zajadając pyszne lody i opowiadając ciekawe historie związane z minionym rokiem szkolnym. Dzieci brały udział w zajęciach: język angielski na wesoło, zajęcia komputerowe, zajęcia edukacyjno – plastyczne „Wirujące farby”, zajęcia o bezpieczeństwie i dobrym spędzaniu czasu wolnego zorganizowanym przez Straż Miejską z Krakowa. Aby wypoczynek dzieci podczas wakacji przebiegał bezpiecznie, przeprowadzono z dziećmi pogadankę na temat „Bezpieczne zachowanie na drodze i nie tylko”. Na podstawie filmu pt. „Bezpiecznie ze Spanczbobem” utrwalone zostały zasady zachowania podczas wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych. Dzięki tym zajęciom dzieci uzyskały i utrwaliły informacje o bezpiecznym korzystaniu z drogi, podniosły swój poziom ostrożności i wyobraźni o konsekwencjach nieprzemyślanych działań, uzyskały wiedzę o bezpiecznych i skutecznych sposobach reagowania i udzielania pomocy. Miłą przygodą podczas półkolonii była zorganizowana wycieczka do Multikina na hit tegorocznych wakacji pt. „Minionki”. Tydzień zakończyliśmy konkursem wiedzy. Dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki.

II TYDZIEŃ – 06.07. – 10.07.2015.

Drugi tydzień wakacji rozpoczęliśmy od wędrówki po naszym niebie. Przedstawiciel Centrum Rozwoju Edukacji EUREKA wraz ze swoim przenośnym planetarium-Mobilne Planetarium ORBITEK przybliżył nam wiedzę dotyczącą całego gwiazdozbioru, planet, gwiazd, znaków zodiaku. Byliśmy na Słońcu i Marcie, a zdjęcie w stroju kosmonauty przypieczętowało świetnie rozpoczęty dzień i tydzień. W kolejnym dniu zorganizowany został pyszny piknik, podczas którego zajadaliśmy słodycze, owoce, smakowite kanapki i graliśmy w piłkę. Były zabawy i gry sportowe, tory przeszkód, graliśmy w dwa ognie. Podziwialiśmy super przygotowane proste, ale bardzo efektowne doświadczenia fizyczno-chemiczne np. wybuchy coca-coli, białej lawy, wpadające jajko do butelki itp. W ostatni dzień drugiego turnusu odwiedziliśmy także naszych Strażaków na Zarzeczu. Poznaliśmy ich ciekawą i trudną pracę, podziwialiśmy piękne wozy strażackie. Na koniec wykonaliśmy samodzielnie gniotki, które sprawiły nam wiele radości. Tydzień zakończyliśmy konkursem i wręczeniem pamiątkowych dyplomów.

III TYDZIEŃ – 13.07. – 17.07.2015.

W trzeci tydzień naszej półkolonii odwiedziły nas Panie z Klubu Samopomocy dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Panie bawiły się z nami, tańczyły i pomogły wykonać piękną makietę morza, różnych rodzajów ryb, raf koralowych i pięknych morskich stworzeń. Byliśmy w kinie na bajce pt. „Rechotek”. Mieliśmy ciekawe zabawy sportowe i świetlicowe, składaliśmy orgiami, kolorowaliśmy, ale najważniejsze były dla nas codzienne spotkania z językiem angielskim. Uczyliśmy się poprzez zabawę, śpiewaliśmy piosenki w tym języku, graliśmy i bawiliśmy się na tablicy interaktywnej. Byliśmy także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na warsztatach gier tradycyjnych i współczesnych. Dowiedzieliśmy się jakie są najnowsze gry planszowe. Na zakończenie tego tygodnia dzieci otrzymały medale, które same wykonały i z dumą zaniosły do domu.

IV TYDZIEŃ – 20.07. – 24.07.2015.

Nowy i już ostatni tydzień naszej półkolonii rozpoczęliśmy od wspólnej zabawy integracyjnej korzystając z różnych pomocy min. z chusty animacyjnej. Następnie bawiliśmy się masą solną tworząc jedyne w swoim rodzaju rzeźby. Odwiedziły nas także Panie z Klubu Samopomocy dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Były tańce i mandale. We wtorek byliśmy na warsztatach w Muzeum Etnograficznym, gdzie zapoznaliśmy się z historią naszego pięknego miasta Krakowa, a w środę wyprawa do Zoo uszczęśliwiła wszystkich uczestników półkolonii. Podziwialiśmy najcenniejsze gatunki zwierząt. Na koniec bawiliśmy się w sali gimnastycznej biorąc udział w konkurencjach sportowych przygotowanych przez naszych wychowawców, lepiliśmy zwierzątka z plasteliny oraz uczestniczyliśmy w konkursie podsumowującym cały nasz pobyt na półkolonii.

Wnioski:

Półkolonia umożliwiła dzieciom zabawę i integrację w grupie. Pod opieką nauczycieli zdobywały  nowe umiejętności i doświadczenia. Dzieci i ich rodzice wyrażali swoje zadowolenie z takiej formy wypoczynku. Ten wakacyjny czas był dla nich okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją historii, przyrody i nauki o bezpieczeństwie. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców wskazuje, iż należy ją kontynuować i rozwijać w latach przyszłych.