6-cio latki w szkole

Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie jest przygotowana na przyjęcie dzieci 6-letnich.

 

Mamy odnowione, wymalowane sale lekcyjne. W każdej sali znajdują się kąciki rekreacyjne dla dzieci, oraz nowe meble w których uczniowie mogą zostawiać swoje podręczniki.
   
Zapewniamy dzieciom opiekę pedagoga, logopedy. Z dziećmi 5 i 6-letnimi prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne.
Zajęcia języka angielskiego, zajęcia komputerowe, gimnastyka korekcyjna prowadzone są przez specjalistów.
W szkole działa świetlica w godzinach 7.00- 17.00.
Uczniowie korzystają z obiadów w formie cateringu.
Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia wielu kół zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne z których mogą korzystać dzieci 6- letnie.
W ramach współpracy z Parafią MBNP w Krakowie- Mydlnikach organizowane są wyjazdy na zimowiska i kolonie letnie dla uczniów, gdzie opiekę sprawują nauczyciele pracujący w naszej szkole.
W dni wolne od nauki (soboty) na terenie szkoły w ramach świetlicy środowiskowej prowadzone są zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne.

Szkoła nr 138 jest szkołą bezpieczną, posiada klasy liczące do 20- tu uczniów, wokół budynku znajduje się teren zielony gdzie uczniowie mogą spędzać czas pod opieką nauczycieli.

Od tego roku szkolnego szkoła posiada własny plac zabaw dostępny dla uczniów

 w szkole realizujemy wiele programów i projektów:

   1. ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III

   2. Mleko dla każdego ucznia

   3. "Owoce w szkole”

   4. „Program profilaktyki próchnicy u dzieci”

   5. Projekt „ Mecenas Dziecięcych Talentów”

   6.Innowacje Pedagogiczne:

                   Kółko gier logicznych i planszowych.

                   Kochaj muzykę i żyj

                  Bajkowa ortografia.

                  10 palców mam,wszystko zrobię sam

7. Projekt obywatelsko -patriotyczny- wszyscy uczniowie

8. W roku szkolnym 2012/2013 szkoła realizuje Program Rządowy”Radosna szkoła”-zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw

Dzięki realizacji tych projektów szkoła wzbogaciła swoją bazę o nowoczesne pomoce dydaktyczne które wspomagają rozwój dziecka.