Innowacje pedagogiczne

Od września 2015 roku jest w szkole realizowana innowacja metodyczna z języka angielskiego.
Wprowadzając tę innowację postanowiłyśmy ożywić proces nauczania oraz maksymalnie powiększyć kontakt uczniów z językiem obcym.
Zajęcia prowadzone są na dwóch poziomach:
dla klas 1-3
dla klas 4-6
Uzupełniając standardowe metody, umożliwiamy aktywny udział w zajęciach, rozwijamy twórczą inwencję dziecka,  jego umiejętności komunikacyjne, co w efekcie wzbogaci jego słownictwo oraz utrwali poznany materiał.


mgr Anna Cebula

 

0. Innowacja pedagogiczna „Dziesięć palców mam, wszystko zrobię sam” jest realizowana w naszej szkole od kilku lat.

Są to zajęcia plastyczno - techniczne przeznaczone dla uczniów klas starszych. Wykonujemy na nich różne przedmioty sztuki użytkowej: upominki, prezenty, ozdoby. Uczniowie uczęszczający na zajęcia, mają możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności, zdobywania nowych wiadomości oraz poznawania różnych technik wykonywania i ozdabiania przedmiotów.

Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas 4 – 6. Nie jest to stała grupa, uczniowie  często wymieniają się, uczęszczając na zajęcia według potrzeb i zainteresowań.

Opiekun zajęć – mgr Agata Jóźwik

 

1. Bądź przyjacielem ziemi!

W celu rozwijania świadomości ekologicznej u najmłodszych, klasy III i IV wzięły udział w innowacji „Bądź przyjacielem ziemi:, której główną atrakcją były ciekawe zajęcia plastyczne, a następnie sadzenie drzew na terenie naszej szkoły.

Galeria zdjęć z sadzenia drzewek

 

2. „Kochaj muzykę i żyj”

Sprawozdanie

Innowacja była przeprowadzana w formie kółka muzycznego roku szkolnym 2010/2011. Miała służyć uczniom zainteresowanym bardziej niż w stopniu podstawowym zagadnieniami muzycznymi. Innowacja trwała w roku szkolnym 2010/2011.Obejmowała dwunastu dobrowolnych uczestników klasy IV i V. W pierwszym semestrze odbyło się siedem zajęć po godzinie w tym jedne dwugodzinne. W semestrze drugim siedem spotkań godzinnych i jedno dwugodzinne. Połowa zajęć służyła kształceniu słuchu muzycznego, poczucia rytmu oraz świadomości zapisu nutowego. Poznając podstawowe instrumenty ( flet, flażolet, keyboard, instrumenty perkusyjne) oraz zasady gry, uczniowie wypracowują w sobie większą świadomość muzyczną. Z dziećmi uzdolnionymi do występów wokalnych praca skupiła się na emisji głosu i ruchu scenicznym. Przydzielając poszczególnym uczniom zadania dopasowane do ich talentów i możliwości tworzymy zespół dzielący się na solistów i akompaniatorów. Kolejna część spotkań dopasowana została do tematów występów, a praca skupiła się na aranżacji i podziale ról poszczególnych uczestników. W ten sposób został zrealizowany program koncertu kolęd , w którym wzięły udział sześciolatki jak i uczniowie z IV i V klasy. Koncertem końcoworocznym natomiast był  program hiszpański przygotowany na Dni Europejskie w szkole. Dzieci wystąpiły prezentując taniec flamenco ( kastaniety, gitara) oraz śpiewając dwie piosenki w języku hiszpańskim używając do tego instrumentarium perkusyjnego.

 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, solidnie przygotowując zadany materiał. W zajęciach brały udział zarówno osoby wyjątkowo uzdolnione jak i uczniowie nie wykraczający ponad normę zdolności muzycznych. Dzięki indywidualnemu podejściu każdy z ochotników mógł wykazać się w roli, która najbardziej mu odpowiadała jednocześnie biorąc udział we wspólnym przedsięwzięciu. U uczniów nadpobudliwych zauważyłam poprawę koncentracji,  a dla nieśmiałych był to świetny trening przełamania wstydu na występach publicznych. Innowacja powinna być kontynuowana w roku szkolnym 2011/2012.

Galeria zdjęć

 

3. Sprawozdanie z realizacji innowacji „Przygoda z ciekawą książką”

W bieżącym roku szkolnym innowacją pedagogiczną „Przygoda z ciekawą książką” zostali objęci uczniowie klas II i III. Innowacja realizowana była od września 2010 r. do czerwca 2011 r., wg opracowanych założeń przede wszystkim podczas zajęć nauczania zintegrowanego.

Główne założenia oraz zaplanowane formy działań zostały zrealizowane.

Celem innowacji było:

1. budzenie zaciekawienia książką;

2. doskonalenie techniki pięknego czytania i czytania ze zrozumieniem,

oraz

Kształtowanie nawyku czytania.

Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni.

Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego.

Poszerzanie czynnego słownictwa uczniów, czujności ortograficznej i interpunkcyjnej.

Czerpanie wzorów poprawnej polszczyzny.

Przez cały rok szkolny uczniowie prowadzili zeszyty czytelnicze, w których zapisywali informacje o przeczytanych książkach. Dzielili się swoimi fascynacjami czytelniczymi na forum klasy, rozwiązywali krzyżówki i quizy  oraz rywalizowali w ilości przeczytanych książek. Kontrolę nad stanem czytelnictwa sprawowali wychowawcy klas oraz bibliotekarz. Najlepszych czytelników nagrodzono książkami i pamiątkowymi dyplomami.

Wymiernym efektem pracy uczniów były wewnętrzne i zewnętrzne konkursy literackie i recytatorskie „Brzechwałki”, „ Znam Baśnie Andersena” oraz systematyczna kontrola zeszytów czytelniczych. Najładniejszy zeszyt z klasy II miała Aleksandra Maj, z klasy III Jakub Morys.

W przyszłym roku należy kontynuować innowację w klasie IV.

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Udostępnij