Informator

LOGOPEDA : mgr IWONA HOFFMANN

 

CEL I GŁÓWNE ZADANIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 5. Usprawnianie techniki czytania metodą symultaniczno  - sekwencyjną.

                                               PLAN PRACY

Diagnoza logopedyczna - kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych,  konsultacje z wychowawcą, rodzicami, logopedą z PPP, założenie dokumentacji- karty logopedycznej

 1. Ćwiczenia logopedyczne.
 • Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia. emisyjne, ćwiczenia. ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
 • Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji,  ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
 • Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.
 • Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
 • Leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne, ćwiczenia w czytaniu.
 • Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek.
 • Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
 • Ćwiczenia emisyjno- głosowe.
 • Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.
 • Wywołanie głoski w sylabach.
 • Utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach.
 • Ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach.
 • Automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie o  ilustracji, układanie historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.
 • Ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego. Ćwiczenia i zabawy z muzyką- logorytmika.
 • Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

                 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE         

 

         Poniedziałek   9.00 – 11.30 oddział przedszkolny

                                    12.30- 13.30 klasa IB

         Środa               12.30 – 13.30 klasa  IA

         Piątek              8.00 – 8.45 rewalidacja

                                    10.00   – 10.30 oddział przedszkolny

                                    10.40  –11.30  rewalidacja

                                    13.30 – 14.30 klasa IA

                                  14.30 – 15.30 klasa IIB

 

         Serdecznie zapraszam rodziców na zajęcia logopedyczne wraz z dziećmi, możecie państwo ćwiczyć wraz ze swoimi pociechami.     

     

                             

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Udostępnij