Samorząd uczniowski

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
Julia Jalal
 
Z-ca Przewodniczącego
Justyna Suwała
 
Rada Samorządu Uczniowskiego
Łukasz Goch
Magdalena Sawczak
Robert Sikora
 
Akcje Samorządu Uczniowskiego:
  • sprzedaż cegiełek na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  • zbiórka surowców wtórnych,
  • udział w akcji "Kartka dla powstańca",
  • uczestnictwo w konkursie "wzorowa łazienka",
  • udział w akcji "Czerwonokrzyska Gwiazdka",
  • zbiórka darów na rzecz zwierząt ze schroniska,
  • konkurs "najładniejszy wystrój klasy".