Informacje o naszej szkole

W naszej szkole czekają na Ciebie:

 • miła atmosfera
 • nauka języka angielskiego od klasy I
 • zajęcia na pływalni dla klas 3 - 4
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia świetlicowe od godz. 7.00 - 17.00
 • aerobik dla rodziców
 • jednozmianowy system nauczania
 • koła zainteresowań
 • obiady - catering (9zł)
 • możliwość korzystania z pracowni komputerowej, biblioteki, boisk szkolnych, sali gimnastycznej
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z klas 1 - 3
 • warsztaty prowadzone przez pracowników z Psychologicznego Centrum Edukacyjnego "Dobre Inspiracje"
 • zajęcia prowadzone przez policjantów, strażaków i ratowników medycznych
 • opieka medyczna
 • opieka pedagoga
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym (przedszkolami, szkołami, parafią, domem kultury)
 • świetlica środowiskowa przy współpracy z parafią MBNP (sobota 10.00-14.00, zajęcia informatyczne i sportowe)
 • szeroka gama zajęć pozalekcyjnych (szkoła językowa, szachy, szermierka historyczna, taniec towarzyski, taniec ludowy)
 • realizacja 5 innowacji pedagogicznych
 • reazlizacja projektów unijnych: "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", "Czysty Kraków, lepsze życie"
 • realizcja programów: "Owoce w szkole", "Mleko dla każdego ucznia.