Współpracujemy

 • Rada Dzielnicy VI Miasta Krakowa,
 • Parafia MBNP,
 • Klub Kultury Mydlniki,
 • Związek Żołnierzy Zawodowych,
 • Koło Żeńskie nr 4 Związku Żołnierzy Zawodowych,
 • Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,
 • 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach
 • Policja i Straż Miejska

Umowy

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

L.p.

Nazwa przedmiotu z którym została zawarta umowa

Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia 1)

Czas trwania umowy

Określenie sposobu udostępniania2)

Udostępniona powierzchnia w m2

Stawka za godzinę4)    (brutto)

Rodzaj umowy5)

1

Automat Spec      Sp. z o. o. Kaszów

korytarz szkolny

01.01. - 31.12.2017

 -

1 m²

73,80 zł (miesięcznie)

najem

2

Centrum Sztuki Muzycznej Anna Gertner

sala lekcyjna

01.10. - 30.06.2018

2x w tygodniu

51 m²

24,60 zł

najem

3

Music & More

sala lekcyjna

15.11. - 30.06.2018

1x w tygodniu

51 m²

24,60 zł

najem

4

Fundacja Akademia Piłkarska Futbolica

sala gimnastyczna

01.10. - 30.06.2018

3x w tygodniu

480 m²

61,50 zł

najem

5

Smart and Young Tomasz Smarzyński

sala gimnastyczna

01.10. - 30.06.2018

4x w tygodniu

520 m²

61,50 zł

najem

6

Artur Maciejewski

część sali gimnastycznej

01.09. - 30.06.2018

2x w tygodniu

120 m²

30,75 zł

najem

7

Krakowska Akademia   Taekwon-do

sala gimnastyczna

01.09. - 30.06.2018

3x w tygodniu

520 m²

61,50 zł

najem

8

Edu.exe Jakub Porzycki

sala lekcyjna

01.10. - 30.06.2018

2x w tygodniu

51 m²

24,60 zł

najem

9

Edyta Szromba Szkoła Szachowa

sala lekcyjna

01.10. - 30.06.2018

1x w tygodniu

60 m²

24,60 zł

najem

10

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

sala gimnastyczna

01.10. - 30.06.2018

1x w tygodniu

520 m2

61,50 zł

najem

11

Everest Radosław Kuć

sala lekcyjna

01.10. - 30.06.2018 1x w tygodniu 520 m2 24,60 zł najem

12

Fundacja Popularyzacji Edukacji Artystycznej

sala lekcyjna

15.11. - 30.06.2018

1x w tygodniu

520 m2

24,60 zł

najem

1)

sale lekcyjne, pracownie, sala gimnastyczna, korytarz szkolny, boisko, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie w przyziemiu, miejsce parkingowe itd.

 

2)

ile dni w tygodniu lub ile godzin w tygodniu

3)

przy udostępnianiu na stałe

 

4)

przy udostępnianiu na godziny

 

5)

najem, dzierżawa czy użyczenie

Porozumienie o współpracy

Dnia 21.02.2013 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie,  mgr Iwona Olczyk podpisała porozumienie o współpracy z Dowódcą Jednostki Wojskowej Nr 4658 ppłk. dr. inż. Marcinem Markiem.

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz promowania obronności, szkolnictwa wojskowego i zawodowej służby wojskowej, a w szczególności Sił Powietrznych.

Jednostka Wojskowa  Nr 4658 zobowiązuje się w miarę możliwości do :

 • przeprowadzania spotkań i pogadanek na temat wiedzy dotyczącej historii lotnictwa oraz wojsk łączności i informatyki
 • dostarczania materiałów promujących Siły Zbrojne i Siły Powietrzne
 • zapraszania przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 138 na uroczystości o charakterze patriotyczno- wojskowym.

Szkoła Podstawowa nr 138 zobowiązuje się do świadczenia pomocy w zakresie:

 • prowadzenia wśród dzieci akcji promocyjnych przez rozpowszechnianie materiałów promujących Wojsko Polskie
 • umożliwienia przeprowadzenia spotkań, pogadanek oraz konkursów na temat wiedzy dotyczącej historii lotnictwa i wojsk łączności i informatyki.

 

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Udostępnij