Organizacja szkoły

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
4 .09.2023 – 9.02.2024       I półrocze
26.02.2024 – 21.06.2024 II półrocze
23.12.2023 – 31.12.2024Zimowa przerwa świąteczna
12.02.2024 – 25.02.2024Ferie zimowe
28.03-02.04.2024                Wiosenna przerwa świąteczna
14.05-16.05.2024Egzamin ósmoklasisty
21.06.2024Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
22.06.2024 – 31.08.2024Wakacje

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(dodatkowe ustalone przez dyrektora szkoły)

02.11 – 03.11.2023r.

02.01.2024 r.

02.05.2024 r.

14.05 – 16.05.2024 r.

31.05.2024 r.

Terminy diagnoz i sprawdzianów

Do 30.09.2023 r.Diagnoza wstępna w oddziale przedszkolnym
Do 30.09.2023 r.Diagnoza wstępna w klasach 
22-24 stycznia 2024 r.Próbny egzamin ósmoklasisty
Do 31.04.2024 r.Diagnoza końcowa  w oddziale przedszkolnym
14.05-16.05.2024 r.Egzamin ósmoklasisty   

Spotkania z rodzicami, dni otwarte (czwartki)

07.09.2023 r. – spotkanie organizacyjne
23.11.2023 r. – dzień otwarty
25.01.2024 r. – dzień otwarty / zebranie
18.04.2024 r. – dzień otwarty
06.06.2024 r. – zebranie z rodzicami

Zebrania z rodzicami mogą odbywać się w formie stacjonarnej i zdalnej.

Rodzice komunikują się na bieżąco z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. W razie potrzeby może zostać ustalone spotkanie na terenie szkoły z inicjatywy rodzica, nauczyciela lub pedagoga szkolnego.

Każdy nauczyciel ustala dni i godziny dostępności- konsultacje dla uczniów i rodziców.