Organizacja szkoły

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
01.09.2020 – 12.02.2021 I półrocze
13.02.2021 – 25.06.2021 II półrocze
23.12.2020 – 31.12.2020Zimowa przerwa świąteczna
04.01.2021 – 17.01.2021Ferie zimowe
01.04.2021 – 06.04.2021               Wiosenna przerwa świąteczna
25.05-27.05.2021Egzamin ósmoklasisty
25.06.2021Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
26.06.2021 – 31.08.2021Wakacje

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(dodatkowe ustalone przez dyrektora szkoły), dyżury nauczycieli

02.11.2020

04.01.2021

03.01.2021

25.05 – 27.05.05.20201 —> egzamin ósmoklasisty

04.06.2021

Terminy diagnoz i sprawdzianów

Do 30.09.2019Diagnoza wstępna w oddziale przedszkolnymAnaliza wyników:A. Janowska
Do 30.09.2019Diagnoza wstępna w klasach  IAnaliza wyników:A.   JóźwikJ. Dworak
Do 31.04.2020Diagnoza końcowa  w oddziale przedszkolnymAnaliza wyników:A.   Janowska
01.2020Próbny egzamin ósmoklasisty    

Spotkania z rodzicami, dni otwarte

11.09.2019(kl 0-3), 12.09.2019 (kl 4-8) – Spotkanie organizacyjne 16.00 – 17.00

22.01.2020 – Zebranie z rodzicami kl I-III godz. 16.00 -17.00

23.01.2020 kl IV-VIII godz. 16.00 -17.00

13.05.2020 – Zebranie z rodzicami kl I-III godz. 16.00 -17.00

14.05.2020 kl IV-VIII godz. 16.00 -17.00

            Dni otwarte :

14.11.2019, godz. 16.00-17.00

19.03.2020, godz. 16.00-17.00

29.12.2019- kiermasz świąteczny 15.30-17.00

02.04.2020 – kiermasz świąteczny 15.30-17.00

Indywidualne konsultacje z nauczycielami po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania, wpis w dzienniczku ucznia lub w Librusie

Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

Plenarne:  30.08.2019 13.02.2020 25.06.2020

Klasyfikacyjne: 23.01.2020 18.06.2020

                            Dodatkowe spotkania wg. ustaleń