Organizacja szkoły

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
02.09.2019 – 26.01.2020 I półrocze
27.01.2019 – 26.06.2020 II półrocze
23.12.2019 – 31.12.2019Zimowa przerwa świąteczna
27.01.2019 – 09.01.2020Ferie zimowe
09.04.2020- 14.04.2020               Wiosenna przerwa świąteczna
21.04-23.04.2020Egzamin ósmoklasisty
26.06.2020Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
27.06.2020-31.08.2020Wakacje

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(dodatkowe ustalone przez dyrektora szkoły), dyżury nauczycieli

31.10.2019

02.01.2020

03.01.2020

21.04.-23.04.2020 —> egzamin ósmoklasisty

12.06.2020

Terminy diagnoz i sprawdzianów

Do 30.09.2019Diagnoza wstępna w oddziale przedszkolnymAnaliza wyników:A. Janowska
Do 30.09.2019Diagnoza wstępna w klasach  IAnaliza wyników:A.   JóźwikJ. Dworak
Do 31.04.2020Diagnoza końcowa  w oddziale przedszkolnymAnaliza wyników:A.   Janowska
01.2020Próbny egzamin ósmoklasisty    

Spotkania z rodzicami, dni otwarte

11.09.2019(kl 0-3), 12.09.2019 (kl 4-8) – Spotkanie organizacyjne 16.00 – 17.00

22.01.2020 – Zebranie z rodzicami kl I-III godz. 16.00 -17.00

23.01.2020 kl IV-VIII godz. 16.00 -17.00

13.05.2020 – Zebranie z rodzicami kl I-III godz. 16.00 -17.00

14.05.2020 kl IV-VIII godz. 16.00 -17.00

            Dni otwarte :

14.11.2019, godz. 16.00-17.00

19.03.2020, godz. 16.00-17.00

29.12.2019- kiermasz świąteczny 15.30-17.00

02.04.2020 – kiermasz świąteczny 15.30-17.00

Indywidualne konsultacje z nauczycielami po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania, wpis w dzienniczku ucznia lub w Librusie

Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

Plenarne:  30.08.2019 13.02.2020 25.06.2020

Klasyfikacyjne: 23.01.2020 18.06.2020

                            Dodatkowe spotkania wg. ustaleń