Realizacja programów i projektów

1. ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III- projekt współfinansowany przez Unię Europejską i  Gminę Miejską Kraków- projekt zakończony( kontynuacja zajęć)

2. Mleko dla każdego ucznia- projekt współfinansowany przez Unię Europejską- wszyscy uczniowie

3. ,,Owoce w szkole”- projekt współfinansowany przez Unię Europejską- klasy I-III

4. ,,Program profilaktyki wad postawy”-program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków- klasy V i VI

5. „Program profilaktyki próchnicy u dzieci”-program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków- wszyscy uczniowie

8. Projekt „ Mecenas Dziecięcych Talentów”-organizowany przez  Gminę Miejską Kraków oraz Fundację Czas dzieci

9. Innowacje Pedagogiczne:

    Język angielski 5 razy w tygodniu.

    Kółko gier logicznych i planszowych.

    Kochaj muzykę i żyj.

    Bajkowa ortografia.

    Przygoda z ciekawą książką.

    Zostań przyjacielem ziemi.

    10 palców mam,wszystko zrobię sam

10. Projekt obywatelsko -patriotyczny- wszyscy uczniowie

11. Projekt współpracy szkoły z Międzyszkolnym Ośrodkiem Języków Ojczystych w Eskilstunie w Szwecji.

Projekty realizowane w roku szkolnym 2014/2015

1. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
    – projekt współfinansowany przez Unię Europejską /klasa I/

2. „Czysty Kraków – lepsze życie”
     projekt współfinansowany przez Unię Europejską /klasy III i IV

3. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III- projekt finansowany przez Unię Europejską i Gminę Miejską Kraków

4. „Mleko dla każdego ucznia”
    – projekt współfinansowany przez Unię Europejską /wszyscy uczniowie/

5. „Owoce w szkole”
    – projekt współfinansowany przez Unię Europejską /klasy I-III/

6. „Program profilaktyki wad postawy”
   – program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków  /klasy V i VI/

7. „Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej”
   – program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków  /klasa I/

8 „Program profilaktyki próchnicy u dzieci”
   – program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków /wszyscy uczniowie/

9. Multimedialny Program Edukacyjny /wszyscy uczniowie/

10. Innowacje Pedagogiczne:

     Język angielski 5 razy w tygodniu.
     Kółko gier logicznych i planszowych.
     Kochaj muzykę i żyj.
     Bajkowa ortografia.
     Przygoda z ciekawą książką.
     Zostań przyjacielem ziemi.
     10 palców mam , wszystko zrobię sam.


11. Projekt obywatelsko – patriotyczny /wszyscy uczniowie/

12. Programy : 
     „Radosna szkoła”- zakup pomocy do miejsc zabaw w szkole
     „Szkoła bez przemocy”
     „Nauczyciel kreatywny”

Projekty realizowane w roku szkolnym 2012/2013


1. ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III- projekt współfinansowany przez Unię Europejską i  Gminę Miejską Kraków

2. Mleko dla każdego ucznia- projekt współfinansowany przez Unię Europejską- wszyscy uczniowie

3. ,,Owoce w szkole”- projekt współfinansowany przez Unię Europejską- klasy I-III

4. ,,Program profilaktyki wad postawy”-program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków- klasy V i VI

5. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej”-program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków- klasa I

6. „Program profilaktyki próchnicy u dzieci”-program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków- wszyscy uczniowie

7. Projekt „ Mecenas Dziecięcych Talentów”-organizowany przez  Gminę Miejską Kraków oraz Fundację Czas dzieci

8.Innowacje Pedagogiczne: 
   – Kółko gier logicznych i planszowych.
   – Kochaj muzykę i żyj.
   – Bajkowa ortografia.
   – Przygoda z ciekawą książką.
   – Zostań przyjacielem ziemi.
   – 10 palców mam,wszystko zrobię sam

10. Projekt obywatelsko -patriotyczny- wszyscy uczniowie

11. W roku szkolnym 2012/2013 szkoła realizuje Program Rządowy”Radosna szkoła”-zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw

  PROJEKTY, PROGRAMY REALIZOWANE OD 2009 roku:


1. ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”-projekt współfinansowany przez Unię Europejską- klasa I

2. ,,Czysty Kraków – lepsze życie”-projekt współfinansowany przez Unię Europejską- klasy III i IV

3. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej”-program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków- klasa I

4. Multimedialny Program Edukacyjny- wszyscy uczniowie

5. Projekt obywatelsko -patriotyczny- wszyscy uczniowie

6. W roku szkolnym 2010/2011 szkoła przystąpiła również do udziału w programach:
          „Radosna szkoła”
          „Otwarta szkoła”
          „Szkoła bez przemocy”
          „Nauczyciel kreatywny”