Realizacja programów i projektów

W naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny dodatkowej nauki języka angielskiego FUTURE4ME finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Nasza szkoła we wrześniu rozpoczyna realizację bezpłatnego programu profilaktycznego „Ochrona zdrowia psychicznego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Krakowa”.

Nasza szkoła realizuje również następujące projekty i programy:

1. ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III- projekt współfinansowany przez Unię Europejską i  Gminę Miejską Kraków- projekt zakończony( kontynuacja zajęć)

2. Mleko dla każdego ucznia- projekt współfinansowany przez Unię Europejską- wszyscy uczniowie

3. ,,Owoce w szkole”- projekt współfinansowany przez Unię Europejską- klasy I-III

4. ,,Program profilaktyki wad postawy”-program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków- klasy

5. „Program profilaktyki próchnicy u dzieci”-program zdrowotny finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków- wszyscy uczniowie

6. Innowacje Pedagogiczne:

  Kółko gier logicznych i planszowych.

    Kochaj muzykę i żyj.

    Bajkowa ortografia.

    Przygoda z ciekawą książką.

    Zostań przyjacielem ziemi.

    10 palców mam,wszystko zrobię sam

6. Projekt obywatelsko -patriotyczny- wszyscy uczniowie