Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

15.09.2021 r.  –  spotkanie organizacyjne kl. I-III oraz oddział przedszkolny godz. 17.00

16.09.2021r.   –  spotkanie organizacyjne kl. IV – VIII  godz. 17.00

12.01.2022 r.  –  zebranie z rodzicami kl. I-III, godz. 17.00

13.01.2022 r.  –  zebranie z rodzicami kl. IV–VIII, godz. 18.00

14.06.2022 r.  –  zebranie z rodzicami kl. I-III, godz. 17.00

15.06.2022 r.  –  zebranie z rodzicami  kl. IV–VIII, godz. 18.00

 Indywidualne konsultacje z nauczycielami po wcześniejszym ustaleniu spotkania – wpis w dzienniczku ucznia lub w Librusie)