Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami i dni otwarte

Terminy zebrań z rodzicami

11.09.2019 – 16.00 – 17.00 (kl. 1-3)

12.09.2019 – 16.00 – 17.00 (kl. 4-8)

22.01.2020 –  16.00 – 17.00 (kl. 1-3)

23.01.2020 –  16.00 – 17.00 (kl. 4-8)

13.05.2020 – 16.00 – 17.00 (kl. 1-3)

14.05.2020 – 16.00 – 17.00 (kl. 4-8)

Dni otwarte

14.11.2019 – 16.00 – 17.00

19.03. 2020 – 16.00 – 17.00