Rada Rodziców

Przewodniczący – Marcin Kotek


Zastępca przewodniczącego – Katarzyna Kurek-Bajsarowicz


Sekretarz – Aleksandra Flach, Ewelina Błach


Skarbnik – Tomasz Chudy

REGULAMIN RADY RODZICÓW