Rada Rodziców

Przewodniczący – Katarzyna Kurek Bajsarowicz


Zastępca przewodniczącego – Mirosław Groszek


Sekretarz – Antonina Wrońska Korzeń


Skarbnik – Tomasz Chudy

REGULAMIN RADY RODZICÓW