Projekt „Szkolne ekopomysły”

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Ekologii najlepiej uczyć się na praktycznych przykładach – takie założenie stało za nowym miejskim projektem „Szkolne ekopomysły”., w którym brała udział w tym roku szkolnym 2019/2020 grupa uczniów  z klasy ósmej pod opieką Pani Renaty Jasińskiej. Uczniowie Justyna Suwała ,Oskar Pawlik oraz Emilia i Julia Antosz reprezentowali naszą szkołę w tym projekcie. Uczniowie przez dwa miesiące w każdą sobotę brali czynny udział w bardzo ciekawych zajęciach laboratoryjno-badawczych oraz warsztatach dla uczniów szkół podstawowych, poświęconych m.in. zanieczyszczeniu powietrza, gleby i wody oraz działaniom proekologicznym w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie,  brali również udział w teście wiedzy i konkursie proekologicznym, a także wyjeździe studyjnym do Ojcowskiego Parku Narodowego w ramach zajęć terenowych „Woda w Twojej rzece”.

 Projekt „Szkolne ekopomysły” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego głównym celem jest budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców i rozwijanie wśród nich zachowań proekologicznych, w tym tych związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz środowiska.

Post Author: admin