Samorząd Uczniowski


Przewodnicząca:
• Natalia Wandas


Z-ca przewodniczącej:
• Milena Knapczyk


Sekretarz:
• Patryk Różański


Sekcja gospodarcza:
• Małgorzata Przybylska
• Jan Chudy
• Rozalia Skubisz
• Amelia Szostak
• Jan Wójtowicz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego