O zawodach z humorem w filmowym kadrze

Uczniowie klasy VII w tym roku biorą udział w konkursie filmowym pt. „O zawodach z humorem w filmowym kadrze” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Krakowie. Uczestnicy konkursu, pracując w zespole czteroosobowym, przygotują pracę konkursową. Opowiedziana na filmie historia ma dotyczyć sposobu nabywania przez uczennice i uczniów szkół branżowych i techników umiejętności, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie. W związku z udziałem w konkursie uczniowie uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Zespół Szkół Poligraficzno- Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie. Oprócz warsztatów uczniowie mogli pozwiedzać różne pracownie.

Post Author: admin