Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty można odebrać
od 31 lipca, w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.30 do 13.00

Post Author: admin