Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

W tym roku tematem przewodnim jest „Czytanie dla pokoju”.

Nasze działania:

  • Spotkania z książką. Czytanie polskich i ukraińskich utworów dla polskich i ukraińskich uczniów, którzy popołudniami przebywają w świetlicy szkolnej.
  • Czasowa wystawa literatury dziecięcej w języku ukraińskim., książki uzyskane z funduszy UNICEFU
  • Gazetka promująca ,,czytanie dla pokoju”.

Czym jest pokój – dla mnie, dla Ciebie?

Pokój to coś więcej niż brak konfliktów, więcej niż poprawne stosunki pomiędzy sąsiadami. To także więcej niż brak konfliktu zbrojnego i przemocy.

Czyż pokojem nie jest stworzenie sensownego i bezpiecznego świata, w którym mogą dorastać szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci? Czy nie jest to świat gwarantujący spokój i stabilizację starszym ludziom? Czy nie jest to sytuacja, w której ludzie mogą bezpiecznie pójść do pracy i uczciwie zarabiać na własne utrzymanie? Czy nie jest to bezpieczny świat, w którym kobiety mogą rodzic dzieci bez strachu o ich przyszłość?

Edukacja w pokoju i na rzecz pokoju zaczyna się w środowisku rodzinnym i obejmuje także szkołę. Dzieci i młodzież mogą uczyć się przezwyciężać konflikty emocjonalne i społeczne. W ten sposób można ustanowić bardzo cenną zaporę przeciwko momentom ryzyka i przemocy, którymi mogą być np. cyberprzemoc i zastraszanie. Człowiek powinien umieć żyć spokojnie i rozwiązywać konflikty bez używania jakiejkolwiek przemocy – czy to słownej, czy fizycznej.

Pragnę przypomnieć, że rozpoczął się październik, a to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku niestety przewodzi mu trudne hasło: “Czytanie dla pokoju”. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship –IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało właśnie to wyżej wspomniane – „Reading for Global Peace and Harmony”, które w Polsce przetłumaczono jako „Czytanie dla pokoju”.

Celem akcji jest:

* Przybliżenie literatury pokazującej grozę i tragizm wojny,

* Pokazanie roli literatury w kształtowaniu postawy tolerancji, doceniania wagi konfliktów,

* Możliwość wykorzystania literatury do kształtowania empatii dla ofiar.

Warto tu wspomnieć o literaturze nawiązującej do tematu. Można więc zaproponować lekturę książki  „Asiunia” Joanny Papuzińskiej, to historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż po 5 urodzinach, gdy pewnej nocy znikła mama i cały świat. Mała Asiunia bardzo uważnie obserwuje świat i stara się jak najwięcej zrozumieć, choć przecież dla tak małej dziewczynki jest to strasznie trudne.

           Kolejna pozycja to „Która to Malala?” Renaty Piątkowskiej. Malalę poznajemy jako roześmianą, skorą do zabawy pakistańską dziewczynkę. To odważna dziewczynka, nie zwykła nastolatka , blogerka, która opisując sytuację dziewcząt w pakistańskim szkolnictwie – naraziła się talibom.

      To wzruszająca opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas, o tym, że warto walczyć i pomagać słabszym. Malala udowodniła, że wystarczy jeden odważny człowiek, by zainspirować całe rzesze.

     Wzruszająca opowieść – warta uwagi. „Zaklęcie na „w’’ – to książka Michała Rusinka, która opowiada o życiu małego chłopca Włodka podczas okupacji niemieckiej,

 

Literatura daje nam tak wiele. Warto skorzystać z tego dobrodziejstwa i otworzyć oczy i serce na tak istotny temat – jak pokój na świecie.

Pamiętajmy, że słowa mają wielką moc! Mogą nieść otuchę, ukojenie i siłę.

Post Author: admin