Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W dniu 21 listopada świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To radosny dzień, bo 20.11.1989 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła „Konwencję o prawach dziecka”, która ma za zadanie chronić dzieci i wspierać je w prawidłowym rozwoju. 
W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka mają szczególny przekaz. Przeciwdziałamy dyskryminacji i głośno mówimy o tolerancji! Uczymy się o tym co nas różni, a co łączy, bo różnorodność jest wspaniała! Na zajęciach omawialiśmy Konwencję o Prawach Dziecka, robiliśmy plakaty, prace plastyczne, dyskutowaliśmy. Pracując na materiałach udostępnionych przez organizację UNICEF – strażnika praw wszystkich dzieci na świecie kontrastowaliśmy naszą rzeczywistość z tą w krajach rozwijających się. Organizacja UNICEF łączy kolor niebieski w działaniach związanych z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. Jest to symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, zwłaszcza tymi, których prawa nie są właściwie przestrzegane. Tego dnia uczniowie naszej szkoły przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. 

Post Author: admin