WYCIECZKA SZLAKIEM BOHATERÓW „KAMIENI NA SZANIEC”

            W dniach 21 i 28 kwietnia klasy ósme odbyły wycieczkę do Warszawy szlakiem Alka, Rudego i Zośki, czyli głównych bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.

            Uczniowie postawili znicze na grobach chłopców z Szarych Szeregów w Kwaterze „Zośki” na Cmentarzu Powązkowskim. Zobaczyli miejsca związane z akcjami Małego Sabotażu – pomnik Kopernika, Plac Unii Lubelskiej, okolice Arsenału.

Obejrzeli wystawę poświęconą czasom okupacji w Muzeum Powstania Warszawskiego.

            Największe wrażenie jednak wywarły podziemia dawnej katowni Gestapo w alei Szucha, gdzie zachowana została izba przesłuchań.

            Uczniowie poczuli rzeczywistą grozę tamtych czasów, zrozumieli na czym polegało skrajne bohaterstwo Janka Bytnara, który pomimo tortur nie wydał swoich przyjaciół i zapłacił za to życiem.

            Wycieczka ta uświadomiła uczniom, że wydarzenia opisane w książce zdarzyły się naprawdę, a osoby w ich wieku faktycznie ryzykowały życiem stając do walki z niemieckim okupantem.

Post Author: admin