Klasowy kodeks 1b

Zasady i reguły właściwego postępowania to nieodłączna część dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. W wielu miejscach są do siebie podobne, a szczególne znaczenie mają te dotyczące ruchu drogowego i polskiego prawa, gdyż opracowane zostały z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie każdej jednostki. Sprawa wygląda identycznie gdy pomyśleć o kodeksach klasowych, a taki utworzyła ostatnio klasa 1b.

Po realizacji edukacji przedszkolnej i wakacyjnego wypoczynku, Pierwszoklasiści, zasiedli do szkolnej ławki. Żeby jednak ich nauka była owocna, musieli najpierw ustalić reguły prawidłowego zachowania podczas lekcji i przerw. Klasowy kodeks opracowany został metodą projektu, wykorzystywał również współpracę w grupach, bowiem niektóre dzieci kolorowały obrazki, inne ozdabiały tło, jeszcze inne opracowywały zasady, pod kierunkiem nauczyciela. Najważniejsze było jednak to, że po dodaniu do siebie wszystkich wykonanych przez grupy zadań – powstało jedno wielkie dzieło. Na zakończenie każdy z Pierwszoklasistów złożył podpis, deklarując tym samym, zapoznanie się z klasowym regulaminem i obietnicę jego przestrzegania. 

Zdjęcia z tych zajęć można obejrzeć poniżej:

Post Author: admin