KONKURS

KONKURS Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO
(21 lutego 2020 r.)

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie z okazji
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie lapbooka, który będzie opracowaniem wybranego tematu, związanego z językiem polskim.

Tematyka dla uczniów klas IV – VI:

 • Głoska, litera, sylaba,
 • Części mowy – rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik,
 • Części zdania – podmiot, orzeczenie, dopełnienie, okolicznik, przydawka,
 • Zasady ortograficzne,
 • Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.

Tematyka dla uczniów klas VII – VIII:

 • Głoska a litera,
 • Upodobnienia,
 • Akcent i intonacja,
 • Wyraz podstawowy i pochodny,
 • Jak zbudowane są wyraz pochodne,
 • Skrótowce,
 • Rodzaje wypowiedzeń,
 • Typy zdań,
 • Zdania współrzędnie złożone,
 • Zdania podrzędnie zlożone,
 • Zdania wielokrotnie złożone,
 • Imiesłów przymiotnikowy, przysłówkowy i imiesłowowy równoważnik zdania,
 • Krótkie formy wypowiedzi (zawiadomienie, dedykacja, gratulacje itp.),
 • Gatunki i rodzaje literackie.

Lapbook, czyli tzw. książka na kolanach, to papierowa teczka lub odpowiednio złożony arkusz sztywnego papieru, wewnątrz którego umieszczamy informacje. Należy jednak pamiętać, że siła tej formy pracy tkwi w wielości możliwości i różnorodności elementów. Warto wykorzystać ciekawe małe koperty, kieszonki, harmonijki, kolorowe okienka itp.,
w których zostaną umieszczone wiadomości na temat danego zagadnienia.

Ten szczególny rodzaj notatki graficznej organizuje pewne treści i umożliwia wykorzystanie dodatkowych elementów przeestrzennych.

Celem konkursu jest utrwalenie przez uczniów wybranych zagadnień dotyczących nauki o języku, a także zaproponowanie nowej metody notowania, która dzięki swojej ciekawej formie, umożliwia zaangażowanie dzieci w pracę i zachęca ich do zgłębiania wiedzy.

Prace należy składać do 4 marca 2020 r. do Pani Dominiki Mączko-Borowiec lub Pani Anny Krakowskiej.

Post Author: admin