Podsumowanie akcji zbiórki zniczy

Wyrazem naszej pamięci o tych, którzy odeszli są zadbane groby i płonące znicze. Niestety jest bardzo dużo mogił opuszczonych, bezimiennych i zaniedbanych, na których nie ma już  komu położyć kwiatów czy zapalić lampki. Wolontariusze wraz z Samorządem Uczniowskim wybrali się na Cmentarz Parafialny by uporządkować bezimienne i opuszczone groby, zapalić światełko na grobach osób znaczących dla naszej społeczności szkolnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do zbiórki.  #SzkołaPamięta

Opiekunowie SKW, SU: K.Warneńska, K.Lachawiec, A.Janowska 

Post Author: admin