Nietypowe zajęcia w klasie 1b

Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej niezwykle ważne jest poznanie wszystkich liter i doskonalenie umiejętności kaligraficznych. Pierwszoklasiści każdą literę omawiają bardzo dokładnie. By najlepiej zapamiętać kształty i cechy charakterystyczne wszystkich liter – każdorazowo wykonują wiele ćwiczeń i różnorakich aktywności z nimi związanych. Przy okazji poznania litery R, Uczniowie klasy 1b doskonalili umiejętność zgodnej współpracy w niewielkiej grupie. […]