IX Dzielnicowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

REGULAMIN

 IX  DZIELNICOWEGO KONKURSU
SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH  

 1. Celem konkursu jest:
 2. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 3. Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
 4. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
 5. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
 6. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanieprzestrzennej pracy – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Szopki muszą nawiązywać treścią do ewangelicznego wydarzenia jakim było Boże Narodzenie.

 • Każdy uczestnik (każda rodzina) może dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną
  z dowolnego tworzywa. Preferujemy tworzywa naturalne.
 • Dopuszczalne maksymalne wymiary szopek: 50cmx50cmx50cm. Szopki które przekroczą dopuszczalne wymiary, nie będą oceniane.
 • Konstrukcja szopki powinna być stabilna, o sztywnym podłożu. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora (autorów), wiek , nazwa przedszkola/szkoły.
 • Szopkę należy dostarczyć do 10.12.2023r. do godz. 1030. do kościoła
  pw. MBNP w Krakowie-Mydlnikach.
 • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 • Dodatkowo od 12.12.2023r. do 16.12.2023r. (do godz. 2100) będzie można głosować na nagrodę publiczności na Facebooku Parafii MBNP Kraków-Mydlniki: facebook.com/parafiamydlniki/. Zwycięży praca, która o godz. 2100
  w dniu 16.12.2023r. zdobędzie najwięcej polubień.
 • Ocena i nagrody
  • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
  • Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 •  oryginalność pomysłu;
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów;
 • wkład pracy;
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 • oryginalne podejście do tematu.
 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się  17.12.2023r. po mszy św.
  o godz. 1030
  w kościele. Wyniki konkursu będą również zamieszczone na stronie internetowej Parafii MBNP Kraków-Mydlniki: ww.mydlniki.diecezja.pl .
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na  publikację wizerunku uczestnika  konkursu wraz z pracą na stronie organizatora konkursu (filmowanie, fotografowanie).

ORGANIZATORZY KONKURSU:

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii MBNP Kraków-Mydlniki
 • Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie

Post Author: admin